torsdag 17 november 2016

Vår lärarstuderande Annette

Hej!
Jag heter Annette Björling. Jag är 44 år och bor i Åkers Styckebruk tillsammans med mina två barn och vår lilla hund Gabbi. Jag har tidigare arbetat som siminstruktör, konditor och bagare, elektriker och lastbilsmontör. Min ”hunger” att alltid lära mig nya saker, glädjen att arbeta tillsammans med barn och se dem utvecklas och lära sig nya saker, ledde mig in på läraryrket. Jag läser idag till lärare och är inne på min sista termin. I fem veckor ska jag göra praktik hos Ugglorna och Örnarna. 


Jag ska under min praktik öva på hur det är att arbeta som lärare och ska därför hålla en lektion i varje klass per dag. Tillsammans med Fanny och Christel planerar, genomför och utvärderar jag min undervisning. Jag har fått uppdraget och ansvaret att undervisa i svenska om temat dikter, samt NO om temat vatten där det ingår undersökande arbetssätt. 

Vi inledde temat dikter i måndags, genom att diskutera vad en dikt är och kom fram till att en dikt kan beskriva en känsla, tidpunkt, plats eller händelse. Lektionen avslutades med att vi skrev en gemensam dikt. Dikten heter Ugglornas dröm och kan läsas i respektive klassrum. Barnen var väldigt duktiga. Jag måste passa på att berömma alla barn. Jag känner mig så välkommen i klasserna och de lyssnar intresserat och arbetar mycket flitigt. Jag hoppas när jag blir färdig lärare att jag också får lika fina och bra barn i min blivande klass.


I tisdags gick vi igenom hur forskare arbetar, att de använder ett undersökande arbetssätt som följer 6 steg. Fråga gärna barnen om de kommer ihåg de sex stegen. De 6 stegen är: fråga, hypotes, beskriv hur du gjorde, resultat, slutsats, förklaring. Vi undersökte vilken boll som studsade bäst av fotboll, tennisboll eller golfboll. Vilken tror ni var bäst?


Under onsdagen startade vi temat vatten. Detta tema kommer att pågå under två veckor framåt och innehåller en hel del experiment, där vi övar på att vara forskare och undersöka vattnets egenskaper. Vi ska också titta på film, dansa, skriva och rita. Det ska bli spännande att följa med på deras resa om vattnet. 


Tack för den här veckan och tack ännu en gång för att jag får möjligheten att vara hos er.

Med vänlig hälsning Annette
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar